Το Press-Container με ηλιακή ενέργεια είναι ένα καινοτόμο μηχάνημα με απολύτως αυτόνομη λειτουργία καθόσον για την λειτουργία του χρειάζεται μόνο ηλιακή ενέργεια.
Επιτρέπει την τροφοδοσία, συμπίεση και προσωρινή αποθήκευση αστικών, οικιακών και προσομοιαζόντων απορριμμάτων.
Χάριν στην ευκολία και ασφάλεια χρήσης, μπορεί να εγκαθίσταται σε κοινόχρηστους δημόσιους χώρους.
Είναι σχεδιασμένο να πραγματοποιεί συμπίεση μέσω ενός ηλεκτρο-υδραυλικού συστήματος απορριμμάτων που εισάγονται στο ”τύμπανο” τροφοδοσίας. Η συμπίεση ξεκινά με το πάτημα κομβίου.