Οι κλαδοτεμαχιστές έχουν πολύ υψηλές αποδόσεις και είναι ιδανικοί για τον θρυμματισμό – τεμαχισμό κλαδιών, ξύλων και υπολειμμάτων πρασίνου.

Εδράζουν πάνω σε ρυμουλκούμενο πλαίσιο (trailer) με κοτσαδόρο.

Φέρουν ισχυρούς και αξιόπιστους πετρελαιοκινητήρες από τους οποίους παίρνει κίνηση το σύστημα κοπής. Η δεξαμενή καυσίμου είναι ικανής χωρητικότητας για μεγάλη αυτονομία. Η εκκίνηση του κινητήρα γίνεται με ηλεκτρική μίζα μέσω κατάλληλης μπαταρίας η οποία τροφοδοτεί και όλο το ηλεκτρικό σύστημα.

Ο μηχανισμός κοπής αποτελείται από υδραυλικά κινούμενο σύστημα τροφοδοσίας με κυλίνδρους και περιστρεφόμενο δίσκο εφοδιασμένο με μαχαίρια υψηλής αντοχής κατασκευασμένα από χάλυβα υψηλής ποιότητας με ειδική επεξεργασία σκλήρυνσης.

Τα θρύμματα εξάγονται μέσω χοάνης εκτόξευσης που περιστρέφεται κατά 270ο.