Η εταιρία διαθέτει  κινητές μονάδες πλήρως εξοπλισμένες για την τεχνική υποστήριξη του εξοπλισμού που εμπορεύεται.