Η “EcoSynergy” έχει αναλάβει να προμηθεύσει και να εγκαταστήσει πλωτές προβλήτες για τον ελλιμενισμό σκαφών στις μαρίνες Γλυφάδας, σε λιμένες της Αίγινας, Αγκιστρίου, Κόρφου Κορινθίας, Λέρου κ.ά. Παράλληλα παρόμοιες πλωτές προβλήτες έχουν παραδοθεί σε αρκετά ιδιωτικά έργα.

Η εταιρία συνεργάζεται με τον ισπανικό οίκο “Ronautica” που έχει εξοπλίσει ένα μεγάλο μέρος μαρινών στην Ισπανία και την Λατινική Αμερική.

Φωτογραφίες