Δραστηριότητα της "EcoSynergy"


Η εταιρία μας έχει στο ενεργητικό της πολυετή επιχειρηματική δράση, προμηθεύοντας τους ΟΤΑ με ένα ευρύ φάσμα εξειδικευμένου εξοπλισμού στον τομέα της διαχείρισης απορριμμάτων.

Παράλληλα ειδικεύεται στην εμπορία συστημάτων και εξοπλισμού που σχετίζονται με το θαλάσσιο περιβάλλον και ειδικότερα τις λιμενικές εγκαταστάσεις όπως συστήματα πλωτών προβλητών και pillars τροφοδοσίας σκαφών.

Υπόγειοι κάδοι

Η ”EcoSynergy” ανέλαβε την αποκλειστική αντιπροσωπεία των υπόγειων κάδων του κατασκευαστικού οίκου ”Sotkon” στην Ελλάδα και τη Κύπρο.

Πρέσσες απορριμμάτων

Μεταλλικοί συμπιεστές απορριμμάτων διαφόρων χωρητικοτήτων που προσφέρουν οικονομικές λύσεις στην διαχείριση των απορριμμάτων.

Ειδικοί γερανοί

Ειδικού τύπου υδραυλικοί γερανοί που τοποθετούνται στην οροφή της κιβωτάμαξας απορριμματοφόρου για την αποκομιδή υπόγειων κάδων απορριμμάτων.

Πλωτές προβλήτες

Η ”EcoSynergy” ειδικεύεται στον τομέα εμπορίας πλωτών προβλητών για τον ελλιμενισμό τουριστικών σκαφών σε συνεργασία με τον ισπανικό οίκο “Ronautica”.

Κλαδοτεμαχιστές

Οι κλαδοτεμαχιστές έχουν πολύ υψηλές αποδόσεις και είναι ιδανικοί για τον θρυμματισμό – τεμαχισμό κλαδιών, ξύλων και υπολειμμάτων πρασίνου.

Pillars σκαφών

Πυργίσκοι τροφοδοσίας σκαφών με ηλεκτρικό ρεύμα και νερό, κατάλληλα σχεδιασμένοι για το θαλάσσιο περιβάλλον.

Επιλεγμένα έργα


Yπόγειοι κάδοι

sit09
Πλωτές προβλήτες

show09
Γερανοί ανύψωσης υπόγειων κάδων
Glf2