Ειδικού τύπου υδραυλικοί γερανοί με χαμηλού ύψους περιστρεφόμενη βάση που δύναται να τοποθετηθούν στην οροφή της κιβωτάμαξας απορριμματοφόρου (τύπου πρέσας) για την αποκομιδή υπόγειων κάδων απορριμμάτων.

Η εταιρία μας είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος του Σουηδικού κατασκευαστικού οίκου ”FTG Cranes” που εξειδικεύεται στην κατασκευή γερανών ανακύκλωσης.