Είμαστε η “EcoSynergy”

Η εταιρία έχει στο ενεργητικό της πολυετή επιχειρηματική δράση, προμηθεύοντας τους ΟΤΑ με ένα ευρύ φάσμα εξειδικευμένου εξοπλισμού στον τομέα της διαχείρισης απορριμμάτων και καθαριότητας.

Παράλληλα ειδικεύεται στην εμπορία συστημάτων και εξοπλισμού που σχετίζονται με το θαλάσσιο περιβάλλον και ειδικότερα με τις λιμενικές εγκαταστάσεις όπως συστήματα πλωτών προβλητών και pillars τροφοδοσίας σκαφών.

Κων/νος Κοσσυβάκης & ΣΙΑ Ε.Ε.

Εταιρική δραστηριότητα


Καλύπτουμε μια μεγάλη γκάμα υπηρεσιών
Εταιρικό προφίλ
Εταιρικό προφίλ
Περισσότερα...

Από το έτος 2004 που ξεκίνησε την δραστηριότητα της στον τομέα της εμπορίας μηχανολογικού εξοπλισμού καθαριότητας & διαχείρισης αποβλήτων, η “EcoSynergy” αυξάνει συνεχώς την παρουσία της κυρίως στον χώρο των ΟΤΑ προσφέροντας τις πλέον εξελιγμένες τεχνολογίες και τεχνογνωσίες.

Πιστοποιήσεις
Πιστοποιήσεις
Περισσότερα...

Η εταιρία εφαρμόζει σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001, Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ISO 14001 και Υγεινής και Ασφάλειας στην Εργασία κατά ISO 45001.

Τεχνική υποστήριξη
Τεχνική υποστήριξη
Περισσότερα...

Η εταιρία διαθέτει  κινητές μονάδες πλήρως εξοπλισμένες για την τεχνική υποστήριξη του εξοπλισμού που εμπορεύεται.

Επιλεγμένα έργα


Projects υπόγειοι κάδοι
sit09
Projects πλωτές προβλήτες
show09