“Πράσινα σημεία” με υπόγειους κάδους για την χωριστή συλλογή πολλαπλών ρευμάτων αποβλήτων.