Από το έτος 2004 που ξεκίνησε την δραστηριότητα της στον τομέα εμπορίας μηχανολογικού εξοπλισμού καθαριότητας & διαχείρισης αποβλήτων, η “EcoSynergy” αυξάνει συνεχώς την παρουσία της κυρίως στον χώρο των ΟΤΑ προσφέροντας τις πλέον εξελιγμένες τεχνολογίες και τεχνογνωσία.

-ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Συνεργαζόμενη με διακεκριμένους Έλληνες & Αλλοδαπούς κατασκευαστές, η “EcoSynergy” εμπορεύεται μια πλήρη σειρά μηχανολογικού εξοπλισμού και προϊόντων διαχείρισης απορριμμάτων και καθαριότητας:

• Πρωτοποριακό σύστημα υπόγειων κάδων απορριμμάτων
• Ειδικοί γερανοί ανύψωσης υπόγειων κάδων
• Τυποποιημένοι πλαστικοί τροχήλατοι κάδοι απορριμμάτων διαφόρων χωρητικοτήτων καθώς και “καλάθια” διαφόρων σχεδίων για την καθαριότητα των πόλεων
• Containers διαφόρων τύπων και αντίστοιχα οχήματα μεταφοράς αυτών (roll on-off, skip loaders)
• Απορριμματοφόρα οχήματα ευρωπαϊκών προδιαγραφών αξιόπιστης και σύγχρονης τεχνολογίας, τύπου πρέσας και “δορυφορικά” κατάλληλα για την συλλογή δημοτικών απορριμμάτων
• Αυτοκινούμενα αναρροφητικά σάρωθρα
• Αυτοκινούμενα οχήματα πλύσης-στέγνωσης οδών
• Κλαδοτεμαχιστές
• Αναλώσιμες βούρτσες σαρώθρων
• Εξειδικευμένα χημικά καθαρισμού

-ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Η “EcoSynergy” αναπτύσσει δραστηριότητα εμπορίας συστημάτων και εξοπλισμού που σχετίζονται με το θαλάσσιο περιβάλλον και ειδικότερα με τις λιμενικές εγκαταστάσεις (μαρίνες, αλιευτικά καταφύγια, παραλίες, ναυταθλητικές εγκαταστάσεις) προμηθεύοντας συστήματα: πλωτών προβλητών, ευκολιών και τροφοδοσίας σκαφών (pillars), αγκυροβολίας, αντιρρύπανσης, ασφάλειας, πυρόσβεσης & σήμανσης.