Δημοσίευση  άρθρου  αναφορικά με την συνεργασία της εταιρίαs “Sotkon” και της εταιρίαs “Ecosynergy” , για την ανάπτυξη του συστήματος υπόγειων κάδων στην Ελλάδα, στα πλαίσια ειδικού αφιερώματος του ηλεκτρονικού περιοδικού  “Portugal Global”  του Πορτογαλικού Οργανισμού Εξωτερικού Εμπορίου & Επενδύσεων για την Ελλάδα.