Τον Νοέμβριο 2022, η εταιρία μας ολοκλήρωσε την παράδοση και εγκατάσταση υπόγειων κάδων απορριμμάτων σε κοινόχρηστα σημεία της πόλης της Πάργας, στα πλαίσια Χρηματοδοτούμενου Προγράμματος από το “ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ”.

  Τον Δεκέμβριο 2022, η εταιρία μας ολοκλήρωσε την παράδοση και εγκατάσταση υπόγειων κάδων απορριμμάτων σε κοινόχρηστα σημεία της πόλης του Ηρακλείου Κρήτης, στα πλαίσια Χρηματοδοτούμενου Προγραμμάτος από το “ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ”.

  Ταυτόχρονα έγινε η τοποθέτηση γερανών ανύψωσης  επί   απορριμματοφόρων οχημάτων, για την αποκομιδή των υπόγειων κάδων.

  Τον Οκτώβριο 2022, η εταιρία μας ολοκλήρωσε την παράδοση και εγκατάσταση υπόγειων κάδων απορριμμάτων σε κοινόχρηστα σημεία της πόλης της Καλαμαριάς στα πλαίσια Χρηματοδοτούμενου Προγραμμάτος από το “ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ”.

  Ταυτόχρονα έγινε η τοποθέτηση γερανών ανύψωσης  επί   απορριμματοφόρων οχημάτων, για την αποκομιδή των υπόγειων κάδων.

  Τον Ιούνιο 2022, η εταιρία μας ολοκλήρωσε την παράδοση και εγκατάσταση υπόγειων κάδων απορριμμάτων σε κοινόχρηστα σημεία της πόλης των Γρεβενών και της Φλώρινας στα πλαίσια Χρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων από το “ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΠΔΔ”.

  Ταυτόχρονα έγινε η τοποθέτηση γερανών ανύψωσηs  επί   απορριμματοφόρων οχημάτων των ανωτέρω Δήμων, για την αποκομιδή των υπόγειων κάδων.

  Τον Μάιο 2022 , η εταιρία μας ολοκλήρωσε την παράδοση & εγκατάσταση υπόγειων κάδων  στην όμορφη πόλη της Ξάνθης,  στα πλαίσια Χρηματοδοτούμενου Προγράμματος από το “ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΠΔΔ”.

  Ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση νέων υπόγειων κάδων στην πόλη του Αλμυρού και η τοποθέτηση υδραυλικού γερανού σε υπάρχον απορριμματοφόρο του Δήμου.

  Η λειτουργία τους ξεκινά τον Απρίλιο του 2022.

  Το φθινόπωρο 2021, η εταιρία μας ολοκλήρωσε την παράδοση και εγκατάσταση υπόγειων κάδων σε κοινόχρηστα σημεία των Δ.Ε. Ταύρου & Μοσχάτου και γερανών που προσαρμόστηκαν επί απορριμματοφόρων οχημάτων για την αποκομιδή τους.

   

  Στα πλαίσια χρηματοδοτούμενου προγράμματος από το “ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ” ο Δήμος Αιγιαλείας προμηθεύτηκε από την εταιρία μας μια πρώτη ποσότητα υπόγειων κάδων που εγκαταστάθηκαν σε κοινόχρηστα σημεία της πόλης του Αιγίου, και δύο γερανούς που προσαρμόστηκαν επί απορριμματοφόρων οχημάτων για την αποκομιδή τους.

  Το σύστημα τίθεται σε λειτουργία τον Σεπτέμβριο 2021.

  Η εταιρία ξεκίνησε συνεργασία με τον Δήμο Θέρμης παραδίδοντας μια πρώτη ποσότητα υπόγειων κάδων που εγκαταστάθηκαν σε κομβικά/κοινόχρηστα σημεία του Δήμου & Δημοτικών του Ενοτήτων (Καρδία,Πλαγιάρι,Τριάδι,Τρίλοφο).

  Το σύστημα τέθηκε σε λειτουργία τον Αύγουστο 2021.

  Το Μάιο 2021 η εταιρία περάτωσε με επιτυχία την προμήθεια 59 τεμ. υπόγειων κάδων αποθήκευσης απορριμμάτων (οικιακών & ανακυκλωσίμων) στον Δήμο Θεσσαλονίκης οι οποίοι εγκαταστάθηκαν σε 29 κοινόχρηστα σημεία του Ιστορικού Κέντρου της πόλης (Πλατεία Φαναριωτών, Αγ. Σοφίας, Αριστοτέλους, Καρόλου Ντήλ, Ερμού, Λαδάδικα & Χρηματιστήριο). Οι υπόγειοι κάδοι εφοδιάστηκαν με έξυπνους αισθητήρες “Enevo” οι οποίοι συμβάλλουν στην επιτήρηση της πληρότητας τους για την καλύτερη διαχείριση του συστήματος