Με μεγάλη χαρά & τιμή ανακοινώνουμε τις νέες συνεργασίες μας με τον Δήμο Θεσσαλονίκης & τον Δήμο Ηρακλείου Κρήτης, για εγκατάσταση συνολικής ποσότητας 220 τεμ. υπόγειων κάδων απορριμμάτων.

  Η χρηματοδότηση των δύο έργων προέρχεται από το “Ταμείο Ανάκαμψης” στο πλαίσιο δράσεων: “Παρεμβάσεις με στόχο την βελτίωση του Δημόσιου χώρου”.

  Στα πλαίσια χρηματοδοτούμενου προγράμματος από το “ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ”  ολοκληρώθηκε από την εταιρία μας η προμήθεια & εγκατάσταση  υπόγειων κάδων σε κοινόχρηστα σημεία του Δήμου Πυλαίας- Χορτιάτη  και η τοποθέτηση γερανού ανύψωσης  προσαρμοσμένου επί απορριμματοφόρου οχήματος για την αποκομιδή τους.

  Μετά από πολυετή λειτουργία του συστήματος ”Sotkon” στον Δήμο Αιγάλεω, η εταιρία μας ανανέωσε την συνεργασία της, παραδίδοντας μια νέα ποσότητα υπόγειων κάδων οι οποίοι εγκαταστάθηκαν σε διάφορες πλατείες της πόλης, στα πλαίσια Χρηματοδοτούμενου Προγράμματος από το “ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΠΔΔ”.

  Τον Απρίλιο 2023, η εταιρία μας ολοκλήρωσε την παράδοση και εγκατάσταση υπόγειων κάδων απορριμμάτων σε κοινόχρηστα σημεία της πόλης του Αγίου Νικολάου, στα πλαίσια Χρηματοδοτούμενου Προγράμματος από το “ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ”.

  Η εταιρία μας προμήθευσε την περίοδο Απρίλιος 2023, τον Δήμο Ζαγοράς- Μουρεσίου  με νέους υπόγειους κάδους (επέκταση συστήματος) που εγκαταστάθηκαν σε κοινόχρηστα σημεία. Επιπλέον ένας γερανός τοποθετήθηκε επί απορριμματοφόρου οχήματος για την αποκομιδή αυτών.

  Για την εν λόγω προμήθεια ο Δήμος εξασφάλισε χρηματοδότηση από το “Πράσινο Ταμείο ΝΠΔΔ”.

  Τον Νοέμβριο 2022, η εταιρία μας ολοκλήρωσε την παράδοση και εγκατάσταση υπόγειων κάδων απορριμμάτων σε κοινόχρηστα σημεία της πόλης της Πάργας, στα πλαίσια Χρηματοδοτούμενου Προγράμματος από το “ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ”.

  Τον Δεκέμβριο 2022, η εταιρία μας ολοκλήρωσε την παράδοση και εγκατάσταση υπόγειων κάδων απορριμμάτων σε κοινόχρηστα σημεία της πόλης του Ηρακλείου Κρήτης, στα πλαίσια Χρηματοδοτούμενου Προγραμμάτος από το “ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ”.

  Ταυτόχρονα έγινε η τοποθέτηση γερανών ανύψωσης  επί   απορριμματοφόρων οχημάτων, για την αποκομιδή των υπόγειων κάδων.

  Τον Οκτώβριο 2022, η εταιρία μας ολοκλήρωσε την παράδοση και εγκατάσταση υπόγειων κάδων απορριμμάτων σε κοινόχρηστα σημεία της πόλης της Καλαμαριάς στα πλαίσια Χρηματοδοτούμενου Προγραμμάτος από το “ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ”.

  Ταυτόχρονα έγινε η τοποθέτηση γερανών ανύψωσης  επί   απορριμματοφόρων οχημάτων, για την αποκομιδή των υπόγειων κάδων.

  Τον Ιούνιο 2022, η εταιρία μας ολοκλήρωσε την παράδοση και εγκατάσταση υπόγειων κάδων απορριμμάτων σε κοινόχρηστα σημεία της πόλης των Γρεβενών και της Φλώρινας στα πλαίσια Χρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων από το “ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΠΔΔ”.

  Ταυτόχρονα έγινε η τοποθέτηση γερανών ανύψωσηs  επί   απορριμματοφόρων οχημάτων των ανωτέρω Δήμων, για την αποκομιδή των υπόγειων κάδων.

  Τον Μάιο 2022 , η εταιρία μας ολοκλήρωσε την παράδοση & εγκατάσταση υπόγειων κάδων  στην όμορφη πόλη της Ξάνθης,  στα πλαίσια Χρηματοδοτούμενου Προγράμματος από το “ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΠΔΔ”.