Στα πλαίσια της υλοποίησης του έργου “Σχέδιο Ολοκληρωμένης Αστικής Ανάπτυξης”, η εταιρία μας ολοκλήρωσε τον Μάιο 2024 την εγκατάσταση πρώτης ποσότητας υπόγειων κάδων σε κεντροβαρή σημεία της πόλης του Ηρακλείου.

  Στα πλαίσια χρηματοδοτούμενου προγράμματος από το “ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ”  ολοκληρώθηκε από την εταιρία μας τον Μάιο 2024, η προμήθεια & εγκατάσταση  υπόγειων κάδων σε κοινόχρηστα σημεία του Δήμου Δέλτα  και η τοποθέτηση γερανού ανύψωσης  προσαρμοσμένου επί απορριμματοφόρου οχήματος για την αποκομιδή τους.

  Η εταιρία μας ολοκλήρωσε τον Μάρτιο 2024 την παράδοση  πέντε (5) υπογειοποιημένων καλαίσθητων “Γωνιών Ανακύκλωσης” εφοδιασμένες με εξελιγμένο σύστημα “ελεγχόμενης πρόσβασης” το οποίο λειτουργεί με “έξυπνες κάρτες” που διανέμονται στους δημότες και συμβάλλει στην ενθάρρυνση της ανακύκλωσης.

  Η εν λόγω υλοποίηση χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Ανάπτυξη και Αλληλεγγύη για την Τοπική Αυτοδιοίκηση» «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», του Άξονα Προτεραιότητας «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ».

  Στα πλαίσια χρηματοδοτούμενου προγράμματος από το “ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ”  ολοκληρώθηκε από την εταιρία μας η προμήθεια & εγκατάσταση  υπόγειων κάδων σε κοινόχρηστα σημεία του Δήμου Πυλαίας- Χορτιάτη  και η τοποθέτηση γερανού ανύψωσης  προσαρμοσμένου επί απορριμματοφόρου οχήματος για την αποκομιδή τους.

  Μετά από πολυετή λειτουργία του συστήματος ”Sotkon” στον Δήμο Αιγάλεω, η εταιρία μας ανανέωσε την συνεργασία της, παραδίδοντας μια νέα ποσότητα υπόγειων κάδων οι οποίοι εγκαταστάθηκαν σε διάφορες πλατείες της πόλης, στα πλαίσια Χρηματοδοτούμενου Προγράμματος από το “ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΠΔΔ”.

  Τον Απρίλιο 2023, η εταιρία μας ολοκλήρωσε την παράδοση και εγκατάσταση υπόγειων κάδων απορριμμάτων σε κοινόχρηστα σημεία της πόλης του Αγίου Νικολάου, στα πλαίσια Χρηματοδοτούμενου Προγράμματος από το “ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ”.

  Η εταιρία μας προμήθευσε την περίοδο Απρίλιος 2023, τον Δήμο Ζαγοράς- Μουρεσίου  με νέους υπόγειους κάδους (επέκταση συστήματος) που εγκαταστάθηκαν σε κοινόχρηστα σημεία. Επιπλέον ένας γερανός τοποθετήθηκε επί απορριμματοφόρου οχήματος για την αποκομιδή αυτών.

  Για την εν λόγω προμήθεια ο Δήμος εξασφάλισε χρηματοδότηση από το “Πράσινο Ταμείο ΝΠΔΔ”.

  Τον Νοέμβριο 2022, η εταιρία μας ολοκλήρωσε την παράδοση και εγκατάσταση υπόγειων κάδων απορριμμάτων σε κοινόχρηστα σημεία της πόλης της Πάργας, στα πλαίσια Χρηματοδοτούμενου Προγράμματος από το “ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ”.

  Τον Δεκέμβριο 2022, η εταιρία μας ολοκλήρωσε την παράδοση και εγκατάσταση υπόγειων κάδων απορριμμάτων σε κοινόχρηστα σημεία της πόλης του Ηρακλείου Κρήτης, στα πλαίσια Χρηματοδοτούμενου Προγραμμάτος από το “ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ”.

  Ταυτόχρονα έγινε η τοποθέτηση γερανών ανύψωσης  επί   απορριμματοφόρων οχημάτων, για την αποκομιδή των υπόγειων κάδων.

  Τον Οκτώβριο 2022, η εταιρία μας ολοκλήρωσε την παράδοση και εγκατάσταση υπόγειων κάδων απορριμμάτων σε κοινόχρηστα σημεία της πόλης της Καλαμαριάς στα πλαίσια Χρηματοδοτούμενου Προγραμμάτος από το “ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ”.

  Ταυτόχρονα έγινε η τοποθέτηση γερανών ανύψωσης  επί   απορριμματοφόρων οχημάτων, για την αποκομιδή των υπόγειων κάδων.