Τον μήνα Ιούνιο 2019 η εταιρία μας προμήθευσε τον Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων με μια πλωτή προβλήτα/εξέδρα του κατασκευαστικού οίκου “Ronautica Marinas ” την οποία εγκατέστησε στον θαλάσσιο χώρο Καλαμάκι Ισθμίων για την εξυπηρέτηση μικρών σκαφών αναψυχής και αλιευτικών σκαφών.

    Παρουσία της εταιρίας μας και του οίκου “Ronautica” , στην όμορφη Σκιάθο.

    Από το έτος 2008 η εταιρία μας συνεργάζεται με το Δ.Λ.Τ. Αίγινας για λογαριασμό του οποίου έχει παραδόσει έως σήμερα ένα σύνολο 311,5 τρεχ. μέτρα πλωτών προβλητών οι οποίες εγκαταστάθηκαν στους λιμένες Αίγινας, Πέρδικας, Σουβάλας & Μεγαλοχωρίου στο Αγκίστρι.

    Κατά το έτος 2008 η εταιρία παρέδωσε ένα σύνολο 140 τρεχ. μέτρα πλωτών προβλητών στον Δήμο Γλυφάδας οι οποίες εγκαταστάθηκαν στην 2η και 3η Μαρίνα.

    Κατά το έτος 2012 η εταιρία παρέδωσε 40 τρεχ. μέτρα πλωτών προβλητών οι οποίες εγκαταστάθηκαν στον λιμένα Κόρφου για λογαριασμό του Δ. Κορινθίων.

    Κατά το έτος 2011 η εταιρία παρέδωσε 30 τρεχ. μέτρα πλωτών προβλητών οι οποίες εγκαταστάθηκαν στην θαλάσσια περιοχή Μπρούτζι Αγ. Μαρίνας .