Στα πλαίσια χρηματοδοτούμενου προγράμματος από το “ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ”  ολοκληρώθηκε από την εταιρία μας τον Μάιο 2024, η προμήθεια & εγκατάσταση  υπόγειων κάδων σε κοινόχρηστα σημεία του Δήμου Δέλτα  και η τοποθέτηση γερανού ανύψωσης  προσαρμοσμένου επί απορριμματοφόρου οχήματος για την αποκομιδή τους.

  Η εταιρία μας προμήθευσε την περίοδο Απρίλιος 2023, τον Δήμο Ζαγοράς- Μουρεσίου  με νέους υπόγειους κάδους (επέκταση συστήματος) που εγκαταστάθηκαν σε κοινόχρηστα σημεία. Επιπλέον ένας γερανός τοποθετήθηκε επί απορριμματοφόρου οχήματος για την αποκομιδή αυτών.

  Για την εν λόγω προμήθεια ο Δήμος εξασφάλισε χρηματοδότηση από το “Πράσινο Ταμείο ΝΠΔΔ”.

  Μετά από πολυετή λειτουργία του συστήματος ”Sotkon”  στον Δήμο Ελευσίνας, η εταιρία μας ανανεώνει την συνεργασία της  παραδίδοντας δύο επιπλέον γερανούς για την αποκομιδή των υπόγειων κάδων.

  Νέοι γερανοί ανύψωσης υπόγειων κάδων απορριμμάτων στον Δήμο Θεσσαλονίκης

  Μετά από πολυετή λειτουργία του συστήματος ”Sotkon” – από το έτος 2014 – στην όμορφη Μήλο, η εταιρία μας ανανεώνει την συνεργασία της με τον Δήμο Μήλου παραδίδοντας μια νέα ποσότητα υπόγειων κάδων και έναν επιπλέον γερανό για την αποκομιδή τους, στα πλαίσια χρηματοδοτούμενου προγράμματος από το “ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ”.

  Η εταιρία ξεκίνησε την συνεργασία της με την πόλη της Λάρισας και βρίσκεται στο στάδιο παράδοσης σημαντικού αριθμού υπόγειων κάδων (υπό μορφή “νησίδας /συστοιχίας”) που εγκαθίστανται σταδιακά σε κομβικά σημεία της περιφέρειας του Δήμου.

  Οι υπόγειοι κάδοι θα συνοδεύονται με ένα καινοτόμο πρόγραμμα “επιτήρησης στάθμης πλήρωσης” για την καλύτερη διαχείριση του συστήματος υπογειοποίησης και τον έλεγχο τόσο των οικιακών απορριμμάτων όσο και των ανακυκλώσιμων υλικών.

  Για την αποκομιδή των υπόγειων κάδων ολοκληρώνεται η προσαρμογή τριών γερανών ανύψωσης επί απορριμματοφόρων οχημάτων του Δήμου.