Τον Ιούλιο του 2017 η εταιρία ολοκλήρωσε την εγκατάσταση υπόγειων κάδων σε 4 κεντροβαρή σημεία των Δ.Ε. Ελληνικού – Αργυρούπολης και την τοποθέτηση ενός υδραυλικού γερανού ανύψωσης σε απορριμματοφόρο όχημα του Δήμου.