Η εταιρία μας συνεργάζεται με τον Δήμο Βόλου από το έτος 2012, έχοντας εγκαταστήσει έναν μεγάλο αριθμό υπόγειων κάδων και γερανών στις Δ.Ε. Βόλου Ν. Ιωνίας & Αγριάς .