Τον Μάρτιο 2017 η εταιρία ολοκλήρωσε την συνεργασία της με τον Δήμο Αιγάλεω, έχοντας παραδόσει/εγκαταστήσει υπόγειους κάδους σε 4 κεντροβαρή σημεία της πόλης & έναν γερανό ανύψωσης  αυτών.