Ο Δήμος Παλλήνης συγκαταλέγεται μεταξύ των πρώτων Ο.Τ.Α που υιοθέτησαν το σύστημα υπόγειων κάδων “Sotkon”.