Η εταιρία μας τον Ιούνιο του 2017 επέκτεινε την λειτουργία του συστήματος “Sotkon”, με την τοποθέτηση υπόγειων κάδων στο λιμάνι του Αδάμαντα για λογαριασμο του Δ.Λ.Τ Μήλου.