Η εταιρία μας συνεργάζεται με τον Δήμο Λευκάδας από το έτος 2013.