Η εταιρία μας συνεργάζεται με τον Δήμο Γλυφάδας από το έτος 2014.