Ο Δήμος Ελευσίνας συγκαταλέγεται μεταξύ των πρώτων Ο.Τ.Α που υιοθέτησαν το σύστημα υπόγειων κάδων “Sotkon”. Από το έτος 2014  προμηθεύτηκε  υπόγειους κάδους και υδραυλικούς γερανούς που λειτουργούν στις Δημ. Εν. Ελευσίνας & Μαγούλας.