Στα πλαίσια χρηματοδοτούμενου προγράμματος από το “ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ” ο Δήμος Λήμνου προμηθεύτηκε από την εταιρία μας μια πρώτη ποσότητα υπόγειων κάδων που εγκαταστάθηκαν σε κοινόχρηστα σημεία της Μύρινας, και έναν γερανό που προσαρμόστηκε επί απορριμματοφόρου οχήματος για την αποκομιδή τους. Το σύστημα τίθεται  σε λειτουργία τον Δεκέμβριο 2020.