Η εταιρία ξεκίνησε συνεργασία με τον Δήμο Κηφισιάς παραδίδοντας μια πρώτη ποσότητα υπόγειων κάδων που εγκαταστάθηκαν σε κομβικά/κοινόχρηστα σημεία του Δήμου, και έναν γερανό που προσαρμόστηκε επί απορριμματοφόρου οχήματος για την αποκομιδή τους. Το σύστημα λειτουργεί από τον Νοέμβριο 2019.