Η εταιρία ξεκίνησε συνεργασία με τον Δήμο Θέρμης παραδίδοντας μια πρώτη ποσότητα υπόγειων κάδων που εγκαταστάθηκαν σε κομβικά/κοινόχρηστα σημεία του Δήμου & Δημοτικών του Ενοτήτων (Καρδία,Πλαγιάρι,Τριάδι,Τρίλοφο).

    Το σύστημα τέθηκε σε λειτουργία τον Αύγουστο 2021.