Στα πλαίσια χρηματοδοτούμενου προγράμματος από το “ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ” ο Δήμος Αιγιαλείας προμηθεύτηκε από την εταιρία μας μια πρώτη ποσότητα υπόγειων κάδων που εγκαταστάθηκαν σε κοινόχρηστα σημεία της πόλης του Αιγίου, και δύο γερανούς που προσαρμόστηκαν επί απορριμματοφόρων οχημάτων για την αποκομιδή τους.

    Το σύστημα τίθεται σε λειτουργία τον Σεπτέμβριο 2021.