Η εταιρία μετείχε σε σχετικό διαγωνισμό του Δήμου Θεσσαλονίκης και ανακηρύχθηκε Οριστικός Ανάδοχος του έργου που αφορά την προμήθεια & εγκατάσταση 59 τεμ. υπόγειων κάδων αποθήκευσης απορριμμάτων στο Ιστορικό Κέντρο της πόλης.