Η ”EcoSynergy” συνεργάζεται με τον Ιταλικό κατασκευαστικό οίκο ”Esagono Energia” ένας από τους διακεκριμένους κατασκευαστές του χώρου στην Ευρώπη.

    Ήδη έχουν παραδοθεί ηλεκτροκίνητα οχήματα τύπου “Gastone” με υπερκατασκευή ανατρεπόμενης κιβωτάμαξας στη Σκιάθο (για λογαριασμό του ΔΛΤ Σκιάθου) και στον Δήμο Διονύσου. Πρόσφατα παραδόθηκαν αντίστοιχα οχήματα στον Δήμο Ελευσίνας.