Τον μήνα Ιούνιο 2019 η εταιρία μας προμήθευσε τον Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων με μια πλωτή προβλήτα/εξέδρα του κατασκευαστικού οίκου “Ronautica Marinas ” την οποία εγκατέστησε στον θαλάσσιο χώρο Καλαμάκι Ισθμίων για την εξυπηρέτηση μικρών σκαφών αναψυχής και αλιευτικών σκαφών.