Κατά το έτος 2011 η εταιρία παρέδωσε 30 τρεχ. μέτρα πλωτών προβλητών οι οποίες εγκαταστάθηκαν στην θαλάσσια περιοχή Μπρούτζι Αγ. Μαρίνας .