Από το έτος 2008 η εταιρία μας συνεργάζεται με το Δ.Λ.Τ. Αίγινας για λογαριασμό του οποίου έχει παραδόσει έως σήμερα ένα σύνολο 311,5 τρεχ. μέτρα πλωτών προβλητών οι οποίες εγκαταστάθηκαν στους λιμένες Αίγινας, Πέρδικας, Σουβάλας & Μεγαλοχωρίου στο Αγκίστρι.