Κατά τον μήνα Φεβρουάριο 2017, η εταιρία μας απέκτησε πιστοποίηση κατά EN ISO 14001:2015 μετά από επιτυχή επιθεώρηση του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης από τον διαπιστευμένο φορέα QMSCERT.

    Περισσότερα