Το φθινόπωρο 2021, η εταιρία μας ολοκλήρωσε την παράδοση και εγκατάσταση υπόγειων κάδων σε κοινόχρηστα σημεία των Δ.Ε. Ταύρου & Μοσχάτου και γερανών που προσαρμόστηκαν επί απορριμματοφόρων οχημάτων για την αποκομιδή τους.