Στα πλαίσια χρηματοδοτούμενου προγράμματος από το “ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ”  ολοκληρώθηκε από την εταιρία μας τον Μάιο 2024, η προμήθεια & εγκατάσταση  υπόγειων κάδων σε κοινόχρηστα σημεία του Δήμου Δέλτα  και η τοποθέτηση γερανού ανύψωσης  προσαρμοσμένου επί απορριμματοφόρου οχήματος για την αποκομιδή τους.