Τον Απρίλιο 2023, η εταιρία μας ολοκλήρωσε την παράδοση και εγκατάσταση υπόγειων κάδων απορριμμάτων σε κοινόχρηστα σημεία της πόλης του Αγίου Νικολάου, στα πλαίσια Χρηματοδοτούμενου Προγράμματος από το “ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ”.