Τον Δεκέμβριο 2022, η εταιρία μας ολοκλήρωσε την παράδοση και εγκατάσταση υπόγειων κάδων απορριμμάτων σε κοινόχρηστα σημεία της πόλης του Ηρακλείου Κρήτης, στα πλαίσια Χρηματοδοτούμενου Προγραμμάτος από το “ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ”.

    Ταυτόχρονα έγινε η τοποθέτηση γερανών ανύψωσης  επί   απορριμματοφόρων οχημάτων, για την αποκομιδή των υπόγειων κάδων.