Τον Ιούνιο 2022, η εταιρία μας ολοκλήρωσε την παράδοση και εγκατάσταση υπόγειων κάδων απορριμμάτων σε κοινόχρηστα σημεία της πόλης των Γρεβενών και της Φλώρινας στα πλαίσια Χρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων από το “ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΠΔΔ”.

    Ταυτόχρονα έγινε η τοποθέτηση γερανών ανύψωσηs  επί   απορριμματοφόρων οχημάτων των ανωτέρω Δήμων, για την αποκομιδή των υπόγειων κάδων.