Τον Μάιο 2022 , η εταιρία μας ολοκλήρωσε την παράδοση & εγκατάσταση υπόγειων κάδων  στην όμορφη πόλη της Ξάνθης,  στα πλαίσια Χρηματοδοτούμενου Προγράμματος από το “ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΠΔΔ”.