Η εταιρία μας ολοκλήρωσε τον Μάρτιο 2024 την παράδοση  πέντε (5) υπογειοποιημένων καλαίσθητων “Γωνιών Ανακύκλωσης” εφοδιασμένες με εξελιγμένο σύστημα “ελεγχόμενης πρόσβασης” το οποίο λειτουργεί με “έξυπνες κάρτες” που διανέμονται στους δημότες και συμβάλλει στην ενθάρρυνση της ανακύκλωσης.

    Η εν λόγω υλοποίηση χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Ανάπτυξη και Αλληλεγγύη για την Τοπική Αυτοδιοίκηση» «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», του Άξονα Προτεραιότητας «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ».