Η εταιρία μας ξεκίνησε νέες συνεργασίες στον τομέα των υπόγειων κάδων με τους Δήμους :  Κρωπίας ,  Ζαγοράς – Μουρεσίου  και Αλμυρού Βόλου.