Με μεγάλη χαρά & τιμή ανακοινώνουμε τις νέες συνεργασίες μας με τον Δήμο Θεσσαλονίκης & τον Δήμο Ηρακλείου Κρήτης, για εγκατάσταση συνολικής ποσότητας 220 τεμ. υπόγειων κάδων απορριμμάτων.

    Η χρηματοδότηση των δύο έργων προέρχεται από το “Ταμείο Ανάκαμψης” στο πλαίσιο δράσεων: “Παρεμβάσεις με στόχο την βελτίωση του Δημόσιου χώρου”.