Η εταιρία ξεκίνησε την συνεργασία της με τον Δήμο Κιλελέρ παραδίδοντας μια 1η ποσότητα υπόγειων κάδων που εγκαταστάθηκαν σε κεντρικά σημεία των Δημοτικών Ενοτήτων: Νίκαιας, Χάλκης και Πλατύκαμπου, και έναν γερανό που προσαρμόστηκε επί απορριμματοφόρου οχήματος για την αποκομιδή τους.

    Το σύστημα θα είναι έτοιμο για λειτουργία από τον μήνα Σεπτέμβριο 2019.