Η εταιρία προχώρησε σε συνεργασία με τον Δήμο Ήλιδας παραδίδοντας μια 1η ποσότητα υπόγειων κάδων που εγκαταστάθηκαν σε 4 κεντρικά σημεία της πόλης της Αμαλιάδας, και έναν γερανό που θα προσαρμοστεί επί απορριμματοφόρου οχήματος για την αποκομιδή τους.

    Το σύστημα θα είναι έτοιμο για λειτουργία το Φθινόπωρο 2019.