Στα πλαίσια Χρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων από το “ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΠΔΔ”, επτά νέοι Δήμοι (Γρεβενών, Ερμιονίδας, Ηρακλείου Κρήτης, Καλαμαριάς, Λυκόβρυσης – Πεύκης, Ξάνθης, Φλώρινας) συνήψαν συμβάσεις με την εταιρία μας για την προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων κάδων τύπου “Sotkon” καθώς και γερανών που θα τοποθετηθούν επί απορριμματοφόρων για την αποκομιδή τους.

    Επίσης, μέσω αντίστοιχων Χρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων του “ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ”, οι Δήμοι Λευκάδας και Αλμυρού ανανέωσαν παρόμοιες συμβάσεις με την εταιρία μας, διασφαλίζοντας  την επέκταση του συστήματος υπόγειων κάδων που έχουν ήδη σε λειτουργία.