Η “Ecosynergy” συμμετείχε ως χορηγός στο Επιστημονικό Συνέδριο της Πανελλήνιας Ένωσης Γ.Γ. Τοπικής Αυτοδιοίκησης που πραγματοποιήθηκε στην πόλη της Ξάνθης (Μάιοs 2022)