Ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση νέων υπόγειων κάδων στην πόλη του Αλμυρού και η τοποθέτηση υδραυλικού γερανού σε υπάρχον απορριμματοφόρο του Δήμου.

    Η λειτουργία τους ξεκινά τον Απρίλιο του 2022.