Η εταιρία μας προμήθευσε την περίοδο Απρίλιος 2023, τον Δήμο Ζαγοράς- Μουρεσίου  με νέους υπόγειους κάδους (επέκταση συστήματος) που εγκαταστάθηκαν σε κοινόχρηστα σημεία. Επιπλέον ένας γερανός τοποθετήθηκε επί απορριμματοφόρου οχήματος για την αποκομιδή αυτών.

    Για την εν λόγω προμήθεια ο Δήμος εξασφάλισε χρηματοδότηση από το “Πράσινο Ταμείο ΝΠΔΔ”.