Μετά απο 5ετή λειτουργία του συστήματος “Sotkon”,  η εταιρία μας προμήθευσε εκ νέου την πόλη του Βόλου με υπόγειους κάδους (για οικιακά απορρίμματα & ανακυκλώσιμα υλικά) στους νέους κυκλικούς κόμβους (Διμηνίου &  ΚΤΕΛ)