Επέκταση συνεργασίας με τον Δήμο Φιλοθέης – Ψυχικού (Ιούνιος 2018) με την εκ νέου εγκατάσταση υπόγειων κάδων.