Μετά από 3ετή λειτουργία του συστήματος “Sotkon”, η εταιρία μας προμήθευσε την τρέχουσα περίοδο το νησί της Σκιάθου με υπόγειους κάδους που εγκαταστάθηκαν σε δύο νέα σημεία. Ένας επιπλέον γερανός τοποθετήθηκε επί απορριμματοφόρου οχήματος για την αποκομιδή αυτών.

    Για την εν λόγω προμήθεια ο Δήμος εξασφάλισε χρηματοδότηση από το “Πράσινο Ταμείο ΝΠΔΔ”.