Μετά από πολυετή λειτουργία του συστήματος ”Sotkon” – από το έτος 2010 – στον Δήμο Περιστερίου, η εταιρία μας ανανέωσε την συνεργασία της, παραδίδοντας μια νέα ποσότητα υπόγειων κάδων οι οποίοι εγκαταστάθηκαν στην περιοχή των προσφυγικών πολυκατοικιών Ευαγγελίστριας, στα πλαίσια Χρηματοδοτούμενου Προγράμματος από το “ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΠΔΔ”.

    Ο Δήμος Περιστερίου συγκατελέγεται στους Ο.Τ.Α με το μεγαλύτερο πλήθος υπόγειων κάδων τύπου ”Sotkon”, διαθέτοντας  πλέον ποσότητα άνω των 60 τεμ. σε λειτουργία.